fk

Familie Kaarten

NL: Hieronder kunt u alles over onze familiekaarten vinden. Heeft u nog geen familiekaarten van ons? Dan kunt u dat makkelijk aanvragen via onze contactformulier. Vermeld in de “subject/onderwerp” box: FAMILIE KAART of code FK. Wij nemen spoedig contact met u op om met u de voordelen  van de kaart door te nemen. Bij uw eerste GRATIS consult krijgt u uw kaart van ons. Vergeet niet in uw bericht te vermelden dat het om een aanvraag van een gratis klantenkaart gaat. Uw gratis consult familie kaart is geldig tot 1 juli 2021.

Zo simpel is dat!


Family Cards

EN: Here you can find about our family cards. Don’t you have a family card from us yet? Then you can easily request this via our contact form. Mention in the “subject/onderwerp” box: FAMILY CARD or the code FC. We will contact you soon to check the benefits of the card together. During your first FREE consultation you will receive your card from us. Do not forget to leave in your message that you wish to receive a free customer card from us. Your free consultation family card is valid until 1 July 2021.

It’s that simple!NL: Wilt u deze kaart aanbieden aan een van uw vrienden of familieleden? Verzoek dit dan namens uw vriend of familielid. Zij ontvangen deze kaart ook (GRATIS) bij hun eerste bezoek. Alle familiekaarten zijn geldig tot 1 juli 2021. Dit is een sociale dienst van de Ayurvedische arts in Nederland en over de hele wereld, die drie jaar lang gratis beschikbaar zal zijn. Bewaar uw kaarten gewoon voor kortingen na drie jaar. Om een ​​kaart van ons te krijgen, gaat u akkoord met het volgende:
– om nieuwsbrieven te ontvangen van uw online Ayurvedische apotheek.
– ons gezelschap te vergezellen als favoriet in binnen- en buitenland.
– om onze producten en diensten aan uw familieleden te promoten als zij een alternatief geneesmiddel nodig hebben.
– geloven in onze producten en diensten als ambassadeur.
– om op elk gewenst moment contact met ons op te nemen als u een vraag heeft over onze producten en diensten.
– om GRATIS gebruik te maken van de gratis Ayurvedische consulten binnen de drie jaar.
– adviezen vanuit Charak Samhita volgen zoals voorgeschreven door de Ayurveda-arts.
– gezond blijven door “positief” te zijn over uw gezondheid, uw levensstijl en de kennis van de Ayurveda.

U accepteert de bovenstaande voorwaarden voordat u een GRATIS familiekaart aanvraagt. Dit maakt u, uw vrienden en uw familieleden gezond. Voorkomen is beter dan genezen, dus voorkomt u hiermee dat zij ziek worden. Als u deelneemt aan onze sociale programma’s om de kennis van Ayurveda te verspreiden, dan kunt u deelnemen aan de lessen met 10% korting op elke cursus. Klik hier >>> om deel te nemen aan de Ayurvedische lessen.


EN: Do you want to offer this card to one of your friends or family members? Then fill in a request on behalf of your friend or family member. They will also receive this card (for FREE) on their first visit. All family cards are valid until 1 July 2021. This is a social service of the Ayurvedic doctor in the Netherlands and over the world, which will be available for three years. Just keep your cards for discounts after three years. To receive a card from us you agree with the following:
– to receive newsletters from your online Ayurvedic pharmacy.
– to join our company as favourite within the Netherlands and outside the Netherlands.
– to promote our products and services to your family members if they need any alternative medicine.
– to believe in our products and services as an ambassador.
– to contact us anytime if you have a question regarding our products and services.
– to make use of the free Ayurvedic consultations within the three years for FREE.
– to follow advices from Charak Samhita as prescribed by the Ayurvedic Doctor.
– to remain healthy by being “positive” about your health, your lifestyle and the knowledge from Ayurveda.

Above mentioned terms are accepted before applying for a Family Card. This makes you and your friends, family members healthy. Prevention is better than cure, so you prevent them to become sick. If you’re joining our social programs to spread the knowledge of Ayurveda by following our training our courses, you can join the classes with 10% discount. Click here>>> to join the Ayurvedic classes.